Tracking NumberALT NAME

ไปรษณีย์ไทย

ชำระเงินก่อน 12.00น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไปALT NAME

ทีเอ็นที (TNT)

ชำระเงินก่อน 16.00น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป