อย่าตากแดด อย่าทิ้งiPhone, iPad และ iPod touch ไว้ที่อุณหภูมิสูง


อย่าตากแดด อย่าทิ้งiPhone, iPad และ iPod touch ไว้ที่อุณหภูมิสูง ไม่ว่าจะเป็นการลืม ไว้ในรถที่ตากแดด  การชาร์ตแบตเตอรี่ไปด้วยเล่นไปด้วย หรือชาร์ตแบตเตอรี่ตอน 0%  สิ่งเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงส่งผลโดยตรงต่อ Hardware ด้านใน ทำให้มีโอกาสลัดวงจรหรือแบตเตอรี่ร้อนจนไม่สามารถใช้งานต่อได้

โปรดใช้งานอุปกรณ์ iOS ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 0º และ 35º C (32º หรือ 95º F) สภาวะอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงกว่านี้อาจทำให้อุปกรณ์เปลี่ยนลักษณะการทำงานเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องให้เป็นปกติ

การใช้อุปกรณ์ iOS ในสภาพอากาศที่เย็นจัดซึ่งอยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่เครื่องทำงาน อาจทำให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงชั่วคราว และอาจทำให้อุปกรณ์ปิดทำงานได้ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อคุณนำอุปกรณ์กลับสู่อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้น

เก็บอุปกรณ์ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง -20º และ 45º C (-4º ถึง 113º F)

ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไว้ในรถยนต์ เพราะอุณหภูมิในที่จอดรถอาจเกินช่วงอุณหภูมินี้ได้